17.50

Beweeg als een strateeg is de tweede bundel van Rik van Boeckel. Deze bestaat uit drie gedeeltes. In het eerste deel is Rik’s minder bekende ‘leespoëzie’ te vinden en in het tweede neemt hij je in zijn reisgedichten mee naar verre bestemmingen. De derde sectie is een weerslag van 35 jaar pop-poëzie en gaat vergezeld van een CD.

De uitgave telt 48 pagina’s

Vormgeving: Blikvorm
Omslagillustratie: Marjon van Boeckel
Redactie: Joz Knoop
Eindredactie: Irene Siekman

Categorie: